top of page

Права та обов'язки споживача природного газу

Споживач зобов’язаний:
 1. дотримуватись вимог правил постачання природного газу;
   
 2. забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
   
 3. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
   
 4. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
   
 5. забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
   
 6. самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
 • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 • відсутності укладеного договору постачання природного газу
Споживач має право:
 1. на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
   
 2. на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
   
 3. на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
   
 4. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
   
 5. вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу
bottom of page