top of page

Зміни з 19.05.2023 р. до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану

ЕМА є постачальником електричної енергії для багатьох ключових державних замовників міста Києва та України, тож ми уважно слідкуємо за усіма нововведеннями у сфері публічних закупівель, щоб вчасно проінформувати своїх споживачів і допомогти їм привести у відповідність їхню тендерну документацію до вимог законодавства.

Отож, які саме зміни були введені Постановою КМУ від 12.05.2023 року №471, поговоримо далі у статті.

 

1. Нова редакція Особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану

Перше, на що потрібно звернути увагу, це те, що Постановою КМУ №471 викладено в новій редакції «Особливості здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), які були затверджені Постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 року.

Багато змін спрямовані на заповнення прогалин у нормативному регулюванні, деякі пункти доповнені новими абзацами, а нумерація зміщена, зокрема, підстави для відмови в участі у процедурі закупівель відтепер викладені не у пункті 44 Особливостей, а у пункті 47.

2. Повернення аукціонів

Однією з найочікуваніших змін для учасників є повернення трьохраундових аукціонів, про це йдеться у пункті 35 Особливостей: «Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій учасників. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

У разі якщо пропозицію подав лише один учасник, то електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною (п. 36 Особливостей). А якщо тендерна пропозиція цього учасника відповідає усім вимогам тендерної документації замовника, то він приймає рішення щодо визначення такого учасника переможцем закупівлі.

Проте, у новій редакції Особливостей визначено також порядок, за якого відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону. У такому випадку оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону (крім інформації, визначеної пунктом 11 частини другої статті 21 Закону), а також інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону та обґрунтування проведення замовником відкритих торгів без застосування електронного аукціону (п. 37 Особливостей).

3. Аномально низька ціна

Термін «аномально низька ціна» відтепер знову вживається у значенні, наведеному в Законі, яким передбачено, що за умови наявності не менше двох учасників у процедурі закупівлі електронною системою закупівель автоматично визначається аномально низька ціна.

Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції (останній абзац п.37 Особливостей).

4. Виправлення невідповідностей

Нова редакція Особливостей надає розширені можливості для виправлення невідповідностей протягом 24 годин. Це дає можливість учаснику, чия пропозиція містить такі невідповідності, виправити їх з метою збереження найбільш економічно вигідної пропозиції для замовника.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо (п.43 Особливостей).

Відповідно до роз’яснень Міністерства економіки України (Лист № 3323-04_22523-06 від 17.05.2023 р.) якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації або ж у тендерній пропозиції учасника відсутня інформація або документи про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, то цей випадок не підлягає виправленню і така пропозиція має бути відхилена.

5. Моніторинг процедур закупівель, укладених без застосування електронної системи закупівель

Відтепер Держаудитслужбі та її міжрегіональним територіальним органам надано повноваження здійснювати моніторинги процедур закупівель, укладених за прямими договорами у порядку, встановленому статтею 8 Закону (п.23 Особливостей).

6. Вимоги до забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю

Постановою №471 визначено, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих Особливостей замовники застосовують положення: статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 цих Особливостей, а також статті 27 Закону з урахуванням положень пункту 21 цих Особливостей. Нагадуємо, що у цих статтях йдеться про вимоги до забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю.

7. Щодо декларування у електронній системі закупівель відсутності підстав зазначених у п. 47 Особливостей

І наостанок, змінились вимоги щодо самостійного декларування учасником у електронній системі закупівель відсутності підстав зазначених у п. 47 Особливостей під час подання тендерної пропозиції. За новими правилами учасник не мусить підтверджувати відсутність підстав згідно з підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей, а також абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Але при цьому Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Ця стаття стане для Вас своєрідною шпаргалкою для коригування шаблонів тендерної документації до закупівель, які будуть оголошені найближчим часом. Особливо потрібно бути уважним при проведенні відкритих торгів згідно з цими Особливостями для закупівлі електричної енергії. Для формування очікуваної вартості потрібно враховувати актуальні ціни на електричну енергію, у тому числі вартість послуг з передачі, розподілу (якщо послуги з розподілу оплачуються Споживачем через Постачальника). А при підготовці проєкту договору на постачання електричної енергії необхідно адаптувати його до нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Зважаючи на високу волатильність ціни електричної енергії, у проєкті договору обов’язково потрібно визначити показники, що будуть використовуватися як індикатив для зміни ціни.

Про поради до закупівель електричної енергії детальніше напишемо у іншій статті, дочекайтесь.

Відповідно до Закону, компанія ЕМА проводить попередні ринкові консультації та відкриті зустрічі із замовниками, тож якщо у Вас залишились питання, будемо раді Вам відповісти на них.

Звертайтесь за телефоном: +38 (066) 924 35 33.

 

З повною редакцією Постанови КМУ від 12.05.2023 року №471 можна ознайомитись за посиланням

Лист Міністерства економіки України від 17.05.2023 р. № 3323-04_22523-06 за посиланням

76 переглядів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page