top of page
  • ЕМА

ТОВ «ЕМА» ОПРИЛЮДНЮЄ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 РІК РАЗОМ З АУДИТОРСЬКИМ ВИС«Розпочавши свою діяльність у липні 2021 р., ТОВ «ЕМА» вдалося досягти значних результатів за перші півроку своєї діяльності. За результатами діяльності у 2021 р. чистий прибуток Товариства склав 38 664 тис. грн.

Попри військові дії, що вплинули на всі галузі економіки, ринок електроенергії продовжує стабільно функціонувати. Вплив війни в Україні спричинив зменшення кількості клієнтів та зменшення виручки ТОВ «ЕМА» в 2022 році. Незважаючи на це, Товариство концентрується на утриманні існуючих клієнтів та, в перспективі, планує збільшувати обсяги реалізації електроенергії.


Віримо, що у найближчі роки ми зможемо відкрити для себе нові горизонти для розвитку та подальшого співробітництва із нашими клієнтами.» - прокоментував результати 2021 року Генеральний директор ТОВ «ЕМА» Валерій Ноздрін.


Основні результати діяльності Товариства за 2021 рік:

-Від початку заснування Товариство показало високу прибутковість. Динаміка показника рентабельності власного капіталу вдвічі вища за рівень по галузі;

-Коефіцієнт поточної ліквідності зріс від 1,02 у III кварталі до 1,27 у IV. При цьому, середній показник серед учасників ринку — 1,04;

-Валовий прибуток за 2021 рік становить 56 911 тис. грн.


Запроваджено заходи протидії корупції:

-Cистеми сповіщень про порушення;

-Взаємодія з контрагентами;

-Інструктажі для персоналу.


Кадрова політика направлена на залучення, утримання та соціальний захист працівників.

-Компанія дотримується інклюзивного, диверсифікаційного та недискримінаційного підходу в роботі з персоналом.

-ТОВ «ЕМА» толерантно і з повагою ставиться до особистих інтересів, політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань. Товариство надає рівні можливості у працевлаштуванні, професійному й особистісному зростанні всім співробітникам. Тому, частка жінок від загальної кількості працівників складає 55%, з них на керівних посадах – 38%.


ТОВ «ЕМА» отримало сертифікат реєстрації̈ відповідності системи менеджменту Товариства до EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю – Вимоги».


23 лютого 2022 року ТОВ «ЕМА» отримало сертифікат реєстрації відповідності системи управління Товариства до ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».


Окрім того, чітко сформулювано цілі для розвитку на наступний рік:

- Cтворити та розвивати нові напрями діяльності;

- диджиталізувати бізнес-процеси;

- продовжувати проведення діяльності відповідно до ключових принципів «Go GREEN»


*аудит було проведено компанією Grant Thornton Ukraine


ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК
.pdf
Завантажити PDF • 996KB
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
.pdf
Завантажити PDF • 19.17MB


9 переглядів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page